ดนตรีกับเด็กออทิสติก

  เมื่อ: Friday, April 27th, 2012, หมวด กลุ่มออทิสติก สเปกตรัม,  ชม 787 ครั้ง

จะช่วยเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้อย่างไร

เด็กออทิสติก ที่มีปัญหาทางการสื่อสารจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูดหรือคำสั่งที่มีผู้พูดด้วย ประกอบกับความไม่สนใจ เด็กอาจพูดตามคำถามหรือคำสั่งโดยไม่เข้าใจอะไร บางครั้งก็กลับไปอยู่ในโลกของตัวเองโดยการพูดภาษาของตัวเองที่คนอื่นไม่เข้าใจ การช่วยเหลือจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของเขา คำสั่งที่ใช้จะต้องเป็นคำสั่งสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เด็กออทิสติกสามารถจำคำพูดและพูดตามได้ตรงตัวแต่ไม่รู้เรื่องเพราะเขาเรียนรู้จาการลอกแบบ จึงควรฝึกให้เข้าใจคำศัพท์ง่ายๆทีละขั้นโดยอาจใช้ภาพประกอบในการสื่อสารตัวอย่าง เช่น เมื่อเด็กต้องการเข้าห้องน้ำก็ฝึกให้เขาหยิบภาพสัญลักษณ์ของห้องน้ำ เด็กจะเรียนรู้และสามารถสื่อสารได้โดยไม่รู้ตัว
ทั้งนี้การสื่อสารด้วยภาพเป็นวิธีที่ใช้กันมากสำหรับเด็กออทิสติก ส่วนการพูดเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อเด็กมีความเข้าใจสถานการณ์และคำศัพท์มากขึ้น

Possibly Related Posts:


แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Friday, April 27th, 2012, หมวด กลุ่มออทิสติก สเปกตรัม
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอมาที่ Email : thai-mom@hotmail.com
ติดต่อเว็บไซด์ : thai-mom.com
โทร : 085-9202110